قوانین و مقررات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. قوانین و مقررات

قوانین و مقررات، ضمانت پرداخت و ثبت شکایت

 

1. نحوه طراحی و اجرای پروژه

7 الی ۱۵ روز پس از عقد قرار داد پیش نمایشی از وب سایت تحویل کارفرما داده می شود و سعی بر این است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب شود و پس از تاییده ی نهایی پیش نمایش وب سایت توسط کارفرما برنامه نویسی وب سایت آغاز می گردد .

نحوه برنامه نویسی و اجرا

استفاده از عکس ها ، متن ها ، چیدمان ، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد ، پس از تاییده ی نهایی همان طور که در پیش نمایش وب سایت نمایش داده شده برنامه نویسی و اجرا می شود .

تعهدات کارفرما

 کارفرما متعهد می شود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس ، کاتالوگ ، فرآیندها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندی ها مانند : آرم شرکت ، رنگ های سازمانی و .. بمنظور طراحی وب سایت اینترنت حداکثر همکاری را بعمل آورد .

هزینه موارد اضافی در طراحی 

صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار وب سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده کارفرما می باشد .

تعهد کسب رضایت مشتری

بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ طراحی و برنامه نویسی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریع تر از سوی پیمانکار رسیدگی شده و ترتیب اثر داده شود .

تغییرات قرارداد

هرگونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورت حساب هزینه ها قابل برگشت می باشد . هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد به صورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضا برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

پشتیبانی ۱۵ روزه وب سایت

پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از طرف پیمانکار ، کارفرما به مدت ۱۵ روز به منظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی ، زمان خواهد داشت ، تا نظرات و نیازهای خود را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید . بدیهی است بعد از گذشت ۱۵ روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت ، پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات ، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد هزینه های مربوط اخذ خواهند شد .

آموزش کارفرما

پس از اتمام و تحویل پروژه به کارفرما ، پیمانکار موظف می باشد آموزش های لازم ، جهت تولید محتوا و مدیریت وب سایت را به کارفرما آموزش دهد .

پشتیبانی یک ساله از پروژه

در صورت بروز مشکل در طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها در قسمت های مختلف وب سایت کارفرما به مدت ۱ سال زمان خواهد داشت تا نظرات و مشکلات طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید.

2. ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجوه پرداختی

چنانچه پیمانکار نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورت حساب معترض باشد می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت ، مراتب را کتبا و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید . در غیر این صورت موضوع تایید شده تلقی خواهد شد . پیمانکار در رابطه با دامین و هاست تهیه شده از سوی کارفرما و همچنین هزینه تمدید هاست و دامین هیچ گونه تعهدی ندارد .

3. ثبت شکایات و مشکلات

در صورت بروز مشکل در شکل ظاهری وب سایت بر اثر دخالت کارفرما در طراحی و برنامه نویسی وب ، پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال باز سازی و تصحیح قالب ، رنگ بندی و مواردی از این قبیل نداشته و در صورت بروز این گونه مشکلات طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد هزینه مربوطه اخذ خواهد شد.

مشتریان گرامی می توانند از 3 طریق زیر شکایات خود را در رابطه با نحوه انجام خدمات ، مستقیماً به مدیریت وبسایت ارسال نمایند:
– بخش تماس با ما 
– ارسال ایمیل به آدرس info@exirmedia.ir 
– به صورت حضوری